Preschool Malay Reading Literacy Program (8-book)

S$69.90

Sistem Belajar Membaca bahasa Melayu #1 di Singapura!

Set Permulaan Sistem Pintar Membaca™

 1. Siri 8 buku (saiz A4)
 2. Poster A3 Lagu Fonik ‘Saya Pintar Membaca’
 3.  Senarai Semak Pencapaian
 4.  Pelekat Pencapaian (240 pelekat)
 5.  Sijil Pencapaian

BONUS: Muat Turun Percuma: Kertas Latihan Asas Sistem Pintar Membaca™ 

This pack includes:

 1. Eight A4-sized books
 2. A3 Phonetics Poster
 3. Achievement Checklist
 4. 240 Achievement Stickers
 5. Certificate of Completion

BONUS: Smart Reading Basic Training Paper

Sistem Pintar Membaca™ dicipta sebagai alat pembelajaran membaca bahasa Melayu yang bertahap, lengkap dan efektif. Dilengkapi dengan siri lapan buah buku berserta bahan-bahan pembelajaran tambahan, pasti kanak-kanak mampu membaca bahasa Melayu dengan lancar sejak peringkat awal lagi. Sistem Pintar Membaca™ ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan minda. Kaedah yang direka ini adalah kaedah berdasarkan penyelidikan.

Kanak-kanak akan diajar secara bertahap daripada Buku 1 Vokal & Konsonan hingga Buku 8 Membaca Ayat (Lanjutan), iaitu dimulai daripada pembelajaran bunyi-bunyi vokal dan konsonan diikuti dengan suku kata tiga dan empat huruf. Kemudian, kanak-kanak akan belajar kosa kata bergambar agar mereka mengetahui nama-nama benda di sekeliling mereka, dan turut dilengkapi dengan bahan bacaan ayat asas dan lanjutan.

Bukan itu sahaja, siri buku ini turut dilengkapi dengan sistem yang dibangunkan khas agar kanak-kanak dapat belajar berterusan sama ada secara atas talian mahupun daripada bahan-bahan pembelajaran tambahan yang dibekalkan. Sertai Rakan Pintar Membaca™ dan muat turun bahan-bahan pembelajaran tambahan secara percuma seperti audio dan video, kertas latihan, e-buku, buku audio dan banyak lagi!

Siri Lapan Buku Sistem Pintar Membaca™

 1.  Buku 1 – Vokal & Konsonan
 2.  Buku 2 – Suku Kata Tiga Huruf (A)
 3.  Buku 3 – Suku Kata Tiga Huruf (B)
 4.  Buku 4 – Suku Kata Empat Huruf
 5.  Buku 5 – Kosa Kata Bergambar (A)
 6.  Buku 6 – Kosa Kata Bergambar (B)
 7.  Buku 7 – Membaca Ayat (Asas)
 8.  Buku 8 – Membaca Ayat (Lanjutan)

 1. Book 1 - Vowels & Consonants
 2. Book 2 - Three Letter Syllables (A)
 3. Book 3 - Three Letter Syllables (B)
 4. Book 4 - Four Letter Syllables
 5. Book 5 - Picture Vocabulary (A)
 6. Book 6 - Picture Vocabulary (B)
 7. Book 7 - Reading Verses (Basic)
 8. Book 8 - Reading Verses (Advanced)

    
ISBN
Year of Pub
No. of Pages
Author
No. of Issues
Dimensions
210 X 297 mm
Weight
1635
Brand
 • We will not be responsible for lost mails or damages for orders by normal mail option.
 • No refunds for cancellation of products or orders
 • Any exchanges must be made at OpenSchoolbag office, subject to stock availability. Products must be returned in original good condition.
 • See full terms here

Sistem Belajar Membaca bahasa Melayu #1 di Singapura!

Set Permulaan Sistem Pintar Membaca™

 1. Siri 8 buku (saiz A4)
 2. Poster A3 Lagu Fonik ‘Saya Pintar Membaca’
 3.  Senarai Semak Pencapaian
 4.  Pelekat Pencapaian (240 pelekat)
 5.  Sijil Pencapaian

BONUS: Muat Turun Percuma: Kertas Latihan Asas Sistem Pintar Membaca™ 

This pack includes:

 1. Eight A4-sized books
 2. A3 Phonetics Poster
 3. Achievement Checklist
 4. 240 Achievement Stickers
 5. Certificate of Completion

BONUS: Smart Reading Basic Training Paper

Sistem Pintar Membaca™ dicipta sebagai alat pembelajaran membaca bahasa Melayu yang bertahap, lengkap dan efektif. Dilengkapi dengan siri lapan buah buku berserta bahan-bahan pembelajaran tambahan, pasti kanak-kanak mampu membaca bahasa Melayu dengan lancar sejak peringkat awal lagi. Sistem Pintar Membaca™ ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan minda. Kaedah yang direka ini adalah kaedah berdasarkan penyelidikan.

Kanak-kanak akan diajar secara bertahap daripada Buku 1 Vokal & Konsonan hingga Buku 8 Membaca Ayat (Lanjutan), iaitu dimulai daripada pembelajaran bunyi-bunyi vokal dan konsonan diikuti dengan suku kata tiga dan empat huruf. Kemudian, kanak-kanak akan belajar kosa kata bergambar agar mereka mengetahui nama-nama benda di sekeliling mereka, dan turut dilengkapi dengan bahan bacaan ayat asas dan lanjutan.

Bukan itu sahaja, siri buku ini turut dilengkapi dengan sistem yang dibangunkan khas agar kanak-kanak dapat belajar berterusan sama ada secara atas talian mahupun daripada bahan-bahan pembelajaran tambahan yang dibekalkan. Sertai Rakan Pintar Membaca™ dan muat turun bahan-bahan pembelajaran tambahan secara percuma seperti audio dan video, kertas latihan, e-buku, buku audio dan banyak lagi!

Siri Lapan Buku Sistem Pintar Membaca™

 1.  Buku 1 – Vokal & Konsonan
 2.  Buku 2 – Suku Kata Tiga Huruf (A)
 3.  Buku 3 – Suku Kata Tiga Huruf (B)
 4.  Buku 4 – Suku Kata Empat Huruf
 5.  Buku 5 – Kosa Kata Bergambar (A)
 6.  Buku 6 – Kosa Kata Bergambar (B)
 7.  Buku 7 – Membaca Ayat (Asas)
 8.  Buku 8 – Membaca Ayat (Lanjutan)

 1. Book 1 - Vowels & Consonants
 2. Book 2 - Three Letter Syllables (A)
 3. Book 3 - Three Letter Syllables (B)
 4. Book 4 - Four Letter Syllables
 5. Book 5 - Picture Vocabulary (A)
 6. Book 6 - Picture Vocabulary (B)
 7. Book 7 - Reading Verses (Basic)
 8. Book 8 - Reading Verses (Advanced)

      
ISBN
Year of Pub
No. of Pages
Author
No. of Issues
Dimensions
210 X 297 mm
Weight
1635
Brand
 • We will not be responsible for lost mails or damages for orders by normal mail option.
 • No refunds for cancellation of products or orders
 • Any exchanges must be made at OpenSchoolbag office, subject to stock availability. Products must be returned in original good condition.
 • See full terms here